اخبار-یک فوق تخصص شبکیه هشدار داد

یک فوق تخصص شبکیه هشدار داد

یک فوق تخصص شبکیه، خونریزی و انسداد وریدی شبکیه را از جمله عمده‌ترین عوارض چشمی ناشی از فشار خون دانست و بر ضرورت پیشگیری و سپس کنترل آن در صورت ابتلا تاکید کرد. دکتر ادامه مطلب ←