اخبار-افزایش حق عضویت

افزایش حق عضویت

افزایش حق عضویت کارت قالیبافی از 10000 تومان به 18000 تومان توسط مرکز ملی فرش افزایش حق عضویت پروانه کسب درجه یک از 72000 نومان به 140000 تومان توسط اتاق اصناف شهرستان شیراز افزایش ادامه مطلب ←