اخبار-جناب مهندس پاک فطرت

جناب مهندس پاک فطرت

انتخاب دوباره شما و بقا در سمت شهرداری کلانشهر شیراز سومین حرم اهل بیت (ع) را که نشان از مدیریت موفق شما در امور محوله دارد و صمیمانه تبریک عرض نموده و امید است در سایه ادامه مطلب ←